Lofoten Korthalesaulag har gleden av å kunne invitere dere alle til konferanse
i Lofoten til høsten !

Påmeldingsskjema ligger
HER og man kan registrere seg
gjennom å betale deltakeravgift.

Vi vil legge ut informasjon her fortløpende.
Se også på facebookside der alle kan delta søk med
@nativesheep

flyer NATIVE SHEEP_norsk_påmelding-mindre
——————————————————————————————————————————————

Lofoten Shorttail Assosiation is happy to invite you all to the conference,
and we hope to see you all in Lofoten Islands in September!

flyer NATIVE SHEEP-sign up

Registration form is
HERE.

Stay tuned to see program and lecturers !
See also Facebook, look for
@nativesheep

———————————

Arrangører / Organizers :
Lofoten Korthalesaulag / Lofoten Short Tail Sheep Association

https://www.facebook.com/groups/1084870298225134/
arbeider for rene raser blant de tre ulike korthalesaurasene Gammel Norsk Sau
(også kjent som villsau,) Gammel Norsk Spæl og Spælsau.
Vi vil øke kunnskapen om og bruken av disse funksjonelle sauene !
De fungerer svært godt i vårt landskap og klima her ute i havgapet.
De rører seg trygt og raskt i de bratte fjellene, er nøysomme og allsidige i kosten.
De beveger seg i flokk og er våkne mødre som passer godt på lammene sine.
Lettere lamming har de også. Siden de lagrer fett ved innvollene er kjøttet mer magert,
smaksrikt og sundt og godt!
Og så er sauene virkelige ulike individer som det er fint å ha dialog og kontakt med !

Lofoten Wool &Art as
http://www.lofoten-wool.no/
produserer ullgarn av lokal ull og produkter av dette. Både ull fra
Spælsau, Gammel Norsk Sau og Norsk Kvit Sau er utgangspunktet.

————————
Lofoten Short Tail Sheep Association
https://www.facebook.com/groups/1084870298225134/
is working for pure breeds among the three breeds
of short tail sheep Old Norse Sheep, Old Norwegian Spæl and Spælsau.
We will increase the knowledge and use of these functional sheep!
They work very well in our landscape and climate here by the sea.
They move safely and quickly on the steep mountains, are frugal and versatile in their diet.
They move in herds and are awake mothers who take good care of their lambs,
and they are also known for easier lambing.
Since they store fat on the entrails the is meat more lean, taste rich and healthy !
The sheep are really different individuals and are nice to have dialogue and contact with!

Lofoten Wool &Art as http://www.lofoten-wool.no/ produce yarns of local wool and also products from this.
Both wool from Spælsau, Old Norwegian Sheep and Norwegian White Sheep are used.


Se websider om konferansen her:
https://www.facebook.com/North-Atlantic-Native-Sheep-and-Wool-Conference-271199946249657/?fref=ts
http://www.northatlanticnativesheepandwoolconference.com/69252859


KONTAKT for informasjon:
korthaler@gmail.com